φάσκωλος

φάσκωλος
ὁ, ΜΑ
μικρός δερμάτινος σάκος ή τσέπη ενδύματος.
[ΕΤΥΜΟΛ. Αβέβαιης ετυμολ. λ. η οποία εμφανίζει επίθημα -ωλο- (πρβλ. εἴδ-ωλο-ν). Έχει γίνει προσπάθεια να ερμηνευθεί η λ. με την αναγωγή της σε κάποια ΙΕ ρίζα: κατά μία άποψη, σε ρίζα *bhasko- «δεσμός, δέμα» στην οποία οδηγούν πιθ. και ο τ. τής μακεδονικής διαλέκτου βάσκιοι
δεσμαὶ φρυγάνων, το λατ. fascis «δέσμη, δεσμίδα», το γαλατ. baich «φορτίο», καί, κατ' άλλη άποψη, σε ρίζα *bhendh- «δένω» (πρβλ. πενθερός), μέσω ενός τ. *bhņdhsko-. Τη λ. δανείστηκε και η Λατινική, πρβλ. λατ. phasceolus, phascolum].

Dictionary of Greek. 2013.

Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • φάσκωλος — leathern bag masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • φασκώλους — φάσκωλος leathern bag masc acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • φάσκωλοι — φάσκωλος leathern bag masc nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ancient Macedonian language — For the unrelated modern Slavic language, see Macedonian language. language name=Ancient Macedonian region=Macedon ( extinct language ) extinct=absorbed by Attic Greek in the 4th century BC familycolor=Indo European fam2= possibly Greek… …   Wikipedia

  • Antiguo idioma macedonio — Este artículo trata del idioma usado en la antigüedad. Para el idioma eslavo moderno, no relacionado, véase idioma macedonio y para su antepasado, véase Antiguo eslavo eclesiástico. Antiguo macedonio ? Hablado en Reino de Macedonia Región Sureste …   Wikipedia Español

  • φάσκωλον — τὸ, Α φάσκωλος*. [ΕΤΥΜΟΛ. Άλλος τ. τού φάσκωλος με αλλαγή γένους] …   Dictionary of Greek

  • φασκώλιον — τὸ, ΜΑ [φάσκωλος] υποκορ. τ. τού φάσκωλος …   Dictionary of Greek

  • Koala — Pour les articles homonymes, voir Koala (homonymie). Phascolarctos cinereus …   Wikipédia en Français

  • Древнемакедонский язык — Страны: Древняя Македония Вымер: к III ве …   Википедия

  • Древний македонский язык — Древнемакедонский язык Страны: Древняя Македония Вымер: к III веку до н.э. вытеснен древнегреческим языком Классификация Категория: Языки Евразии Индоевропейская се …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”